Förbjuda föremål vid magasinering

Vi är ganska öppna med vad du får magasinera hos oss då vi brukar lösa det mesta men det finns vissa undantag. 

Föremål som beskrivs till höger får du inte magasinera hos oss och vi ber dig läsa igenom våra villkor vad som sker om vi får reda på eller misstänker att något av dessa föremål finns en GoBoxa-låda.

Förbjudna föremål och prylar som du INTE får magasinera hos oss:

Giftigt
Brandfarligt
Brännbart
Frätande
Oersättligt
Olagligt
Flytande
Levande djur
Levande växter

Vissa prylar är lite "gråzoner" som kan innefatta:

Propan
Rengöringskemikalier
Ammunition
Licensierade skjutvapen
Blekmedel
Tändstickor
Tändare
Målarfärg
Lack
Thinner
Aerosolburkar

 

om du är osäker kring ett föremål som du vill magasinera